WSPARCIE IT – usługi komputerowe

W ramach wparcia IT i opieki informatycznej przez Cemit proponujemy następujący zakres obsługi serwisowej:

 Proponujemy ciągły nadzór nad prawidłowym działaniem systemów, a także właściwe określone czasy reakcji:

Pomoc doraźna IT – wsparcie IT

Proponujemy pakiety godzinowe lub zryczałtowane pod względem ceny wizyty specjalisty.

KONTAKT

CEMIT – SIEDZIBA

CEMIT – SERWIS